Njarka Sameläger

Njarka Sameläger ligger på en udde i Häggsjön i Åre kommun. Renar strövar fritt bland kåtorna och i den glesa skogen. Njarka är sydsamiska och betyder udde. Det är en fridfull plats, och samer har alltid sökt sig till ställen med en stor harmoni.

I samelägret vill man berätta om samernas kultur, och samtidigt skapa ett komplement till renskötseln. I Njarka ska allt kännas äkta. De står inte i samedräkt och tar emot, utan vill visa samernas näringar som de är idag. Du kommer hem till deras vardag och det känns kanske som en helt ny värld av upplevelser för dig. Med allt från lassokastning till bakning av glödkakor.

Webbplats