Mus-Olles museum

Omdömena om Per-Olof Nilsson eller Mus-Olle i Ytterån var skiftande, då han omkring sekelskiftet började sitt målinriktade samlande av föremål. Han levde i Ytterån mellan1874 och1955 och efterlämnade enligt testamente till Ytterå Hembygdsförening ca 150.000 föremål.
Det mest unika bland dessa är utan tvekan förpackningssamlingen. Den innehåller 23 000 objekt och spänner över en tidsrymd om ca 150 år. Olle insåg det framtida intresset för dessa och att de skulle komma att bli värdefulla kulturhistoriska och estetiska dokument från en svunnen tid.

Text från museumets webbplats