Mörby slottsruin

Mörby slottsruin 2007.JPG
Mörby slottsruin 2007” av Marianne58Eget arbete. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Slottet var som störst kring 1600-talets mitt, men det övergavs i slutet på seklet och fick förfalla.
Slottsruinen utgrävdes och de resterande murverken rustades under 1930- och 1940-talen. I samband med detta hittades ett antal föremål i grushögarna, bland annat en guldring med diamant och en sporre.Den spöklika ruinen som idag är en fredad bostad för fridlysta fladdermöss ligger inom ett privat område och får endast besökas under somrarnas angivna öppettider.

Från Wikipedia