Merlo slott

Villa Merlo
Merlo slott, en vacker byggnad från 1880-talet som idag tjänar som SCA:s centralarkiv. Slottet uppfördes 1883-1885 efter den tyskfödde Fredrik Bünsows önskemål. Bünsow arbetade inom trävaruhandeln och flyttade från Tyskland till Sundsvall på 1840-talet. Merlo slott byggdes för att tjäna som sommarbostad åt den mäktige Bünsow, och gjorde det också fram till hans död 1897.
1924 köpte SCA Merlo slott och detta kom att fungera som åretruntbostad för bolagschefer. 1951 hade dock Merlo fullbordat sina dagar som bostad. I brist på andra lokaler flyttade bolagen in sina arkivalier hit och föreslog att byggnaden skulle användas som centralarkiv. Sedan dess har slottet använts som SCA:s arkiv även om man till stor del har bevarat byggnadens ursprungliga utseende. Merlo slott är en oerhört vacker byggnad som blivit väl omhändertagen. Trots alla bokhyllor och skåp med dokument så finns det fortfarande många salar och rum som behållit sin forna tjusning, och det fina slottet är väl värt ett besök.
Visningar av Merlo slott arrangeras varje sommar under juli månad.

Texten kommer från Timrå kommun
Wikipedia