Medicinhistoriska museet Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Samlingarna består av instrument, utrustning, möbler, textilier m m från 1700-talet och framåt. Utställningen är uppbyggd kring olika, alltid aktuella teman och presenterar den allmänna medicinhistoriska utvecklingen i västvärlden från antiken fram till vår egen tid. De flesta av föremålen har Göteborgsanknytning, liksom de rekonstruerade sjukhusmiljöerna i naturlig storlek från olika tidsepoker.

Medicinhistoriska museet i Göteborg tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhus och är öppet för både allmänhet och forskare. Museet ligger i Oterdahlska huset, som Sahlgrenska sjukhuset fick i gåva 1808 ”för evärdelig tid” av den förmögne grosshandlaren Aron Oterdahl. Byggnaden användes som sjukhus 1823-54.

Webbplats