Marinmuseum

karlskrona-0056

Marinmuseums samlingar innehåller föremål, konst, böcker, ritningar, dokument och fotografier. Allt är tillgängligt för allmänheten och stora delar finns även på webben.

Marinmuseums samlingar är fyllda med sådant som museet sparat ända sedan det grundades 1752. Det är bland annat 55 000 föremål, mer än 4 000 ritningar, 250 hyllmeter arkivhandlingar, 200 000 fotografier och runt 20 000 böcker. En del av allt detta kan du se i våra utställningar, men det mesta förvaras i museets magasin och arkiv inför framtiden.

Webbplats