Mälsåkers slott

Mälsåker.jpg
Mälsåker”. Licenserat under Public Domain via Wikimedia Commons.

Genom gifte kom godset i början av 1600-talet från släkten Kagg till släkten Soop. Huvudpartiet byggdes på 1660- och 1670-talen av Gustaf Soop, efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä. I början av 1700-talet tillföll det släkten Gyllenstierna, som uppförde hörnflyglarna och trappbyggnaden. Därefter tillhörde det den grevliga ätten Wachtmeister af Mälsåker.
Mälsåker köptes 1943 av den norska legationen och användes till utbildning av norska soldater, de så kallade polistrupperna. I januari 1945 fattade taket eld och slottet brann. År 1951 blev Vitterhetsakademien ägare och ett nytt tak byggdes. 1993 påbörjade Riksantikvarieämbetet en omfattande restaurering och sedan 2006 är slottet öppet för allmänheten.

Texten är hämtad från Wikipedia

Mälsåkers slott