Malören

Fiskeläget på ön har haft stor betydelse för svenska och finska fiskare. Ön befolkades senast på 1600-talet, då den goda tillgången på strömming drog till sig fiskare.

Kapellet är från 1768 och kallas ibland för ”Skärgårdens domkyrka”, eftersom den har en domkyrkas spira på taket. Byggnaden är åttakantig med spånklätt tak. Länge var kapellet den byggnad på ön som fick tjäna som riktmärke, men 1851 byggdes en fyr efter ritningar av Gustav von Heidenstam.

SFV
Wikipedia