Lunds domkyrka

2009-08-26
Domkyrkan i Lund, helgad åt S:t Laurentius började troligen byggas år 1085 och var under stora delar av medeltiden säte för Europas största ärkebiskopsdöme.

Domkyrkan är Nordens äldsta Metropolitankyrka och den äldsta bevarade delen av Domkyrkan anses vara Nordens främsta romanska byggnadsverk men dess mäktiga, karaktäristiska dubbeltorn – i folkmun kallade Lunna Pågar – är ett resultat av Helgo Zettervalls genomgripande restaurering 1868-1880.

Källa

Webbplats