Lugnarohögen

Lugnarohögen 2007 04 08a
Lugnarohögen är en gravhög från yngre bronsåldern. Efter restaureringen 1926-27 arrangerade man så att det går att gå in och bese högens inre. Inuti högen finns en skeppsättning samt en gravurna inuti en stenkista. I gravurnan fanns aska och ben, en bit ylletyg samt några bronsföremål. I högen har senare begravts ytterligare 2 personer.

I anslutning till högen finns ett gammalt torp i vilket numera är inrymt ett museum. Här kan man bl a få ett mycket bra tidsperspektiv genom en åskådlig tidslinje.

Källa
Wikipedia
Bilder inifrån högen