Ludgo kyrka

Ludgo kyrka  Foto: Helen Simonsson
Ludgo kyrka Foto: Helen Simonsson

Ludgo kyrka ger ett imponerande intryck både exteriört och interiört. Redan den medeltida kyrkan, sannolikt uppförd under slutet av 1100-talet, hade en för trakten ovanlig storlek. Man har gissat att den kan ha haft funktion som ett slags häradskyrka. Kanske har den gamla kungsgården Ludgonäs (nuvarande Trollesund) spelat in. Bland kyrkans märkligaste inventarier finns den unge löjtnanten Carl Wilhelm Drakenhielms karolineruniform.

Läs mer