Linnéträdgården

Linnéträdgården är en rekonstruktion av hur Linnés botaniska trädgård såg ut i mitten av 1700-talet. Här gjorde han vetenskapliga iakttagelser och undervisade studenter. Varje del av trädgården fyllde ett syfte, varje växt var noga utvald och allt tjänade ett pedagogiskt ändamål. Ingenstans kommer man Linnés gärning närmare än i hans trädgård!

Webbplats
Wikipedia