Linbanan Boliden–Kristineberg

Världens längsta linbana, 13 km, går mellan Örträsk och Mensträsk. När Boliden AB meddelade att linbanan skulle läggas ned bildades spontant en intresseförening – Världens Längsta Linbaneförening. Målsättningen var att bevara delar av världens längsta linbana mellan Kristineberg och Boliden åt eftervärlden. Anläggningen hade stora kultur och industrihistoriska värden, den hade varit en ryggrad i Bolidenbolagets gruvindustri och spelat en betydelsefull roll när det gäller gruvindustrins ekonomiska historia. Persontrafik på sträckan Örträsk – Mensträsk skulle också innebära större möjlighet att bevara kunskapen om den teknik som används vid tranporterna.

Texten kommer från linbanans officiella Webbplats