Kyrkhärbret – Tiondehärbret

Alvdalen Kyrkharbre1
Kyrkhärbret – Sveriges tredje äldsta bevarade och daterade ”profana” timmerbyggnad.

Tiondehärbret på prästgårdstunet söder om kyrkan är daterat till år 1285 genom s.k. dendrokronologisk metod. Runt dörrpartierna kan man se ornamentik från tidig medeltid och på timmerväggarna finns även några dalrunor inristade. I byggnaden samlades och förvarades den tiondel av bondens årliga skörd som utgjorde prästens lön.

Information och bild