Krokeks ödekyrka

Krokeks ödekyrka framsida 2006-07-09

Precis på gränsen mellan Östergötland och Södermanland ligger resterna efter ett kloster byggt på Magnus Ladulås tid. Efter reformationen upphörde klostret och ersattes med ett mindre kapell som i sin tur ersattes i slutet av 1500 talet av Gunillakyrkan. Gunillakyrkan revs 1747 och istället uppförde man en stenkyrka med namn efter Fredrik I. Söndagen den 28 april 1889 brann kyrkan. Numera används ödekyrkan sommartid bl.a. till gudstjänster.

Texten är hämtad från Kyrkokartan
Wikipedia