Krankmårtenhögen

Krankmårtenhögen med Storsjön
Gravfältet vid Krankmårtenhögen är en av Jämtlands läns mest fascinerande och omdiskuterade fornlämningar.

När gravfältet grävdes ut på 1960-talet fick arkeologerna en oväntad överraskning. Ovanpå elva av gravarna gravarna låg ben och horn, ”i drivor” som utgrävarna beskriver det. Något liknande hade man inte sett tidigare, men fynden tolkades som offergåvor. Totalt identifierades horn och kranier från minst 34 älgar och 12 renar.

Källa
Wikipedia