Kleva Gruva

Kleva gruva Erzkirche
Historien av Kleva Gruva började 1691 när en fattig klockare från Skede tog en promenad på toppen av Kleva berget och fick se någonting blänka som guld i en sten. Stenen analyserades, men analysen visade att den innehöll för låg guldhalt. Däremot fanns en relativt stor andel koppar i malmen (ca. 0,5%) och därför bildades ett bolag och gruvdriften började några år senare.
1991 öppnades gruvan efter omfattande säkerhetsåtgärder av kommunen Vetlanda för turism, varför man låtit arbetsmiljön vara så autentiskt som möjligt.

Webbplats