Klenshyttans Hyttruin

Klenshyttan i juli 2013
Klenshyttan 2013 12” av Holger.EllgaardEget arbete. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Halvvägs mellan Grängesberg och Ludvika ligger Klenshyttans masugn. Bergsmansby med restaurerad hytta och välbevarad industrimasugn.
I närheten finns flera fina bergsmansgårdar. Klenshyttan anses vara grundlagd av ättlingar till bergsmannen Lars Rafvaldsson i Norrbo i början av 1600-talet.

Masugnsbyggnaden är väl bevarad liksom rostugnen. Dock har den omgivande rådstugan farit illa av tidens tand och endast murverket av slagg återstår. Strax intill finns en liten kalkugn i murad slagg. Driften i hyttan upphörde 1920.

Källa och mer info
Wikipedia