Kläckeberga kyrka


Kläckeberga kyrka ligger vackert belägen några kilometer nordväst om Kalmar. Den byggdes i början av 1200-talet, men då den brändes av danskarna 1611, består kyrkans interiör idag mestadels av inredning och föremål från 1700-talet och senare.
Kyrkan har haft minst tre våningar; källare, huvudvåning – det nuvarande kyrkorummet, samt över det, en större sal. Över denna sal har dessutom funnits en skyttevåning. Kläckeberga kyrka har alltså även fungerat försvarskyrka, omgiven av flera vallar med vattengravar.

Wikipedia
Förlösa-Kläckeberga församling