Kent Karlsson ”Hägring”

Konstvägen sju älvar-Hägring-2012-08-16
Strax väster om Vännäs, ute på en myr står Kent Karlssons glaskyrka och speglar sig i det omgivande landskapet. Som andra kyrkor står den där, uppfordrande eller förbisedd. Men den här kyrkan är inte som andra kyrkor, här har arkitekturen förvandlats till skarpslipad skulptur och kyrkan har blivit en hägring klädd i sprucket glas.

Konstvägen sju älvar