Katthult

Stora huset Katthult.jpg
Stora huset Katthult” av Ulkl – Ulf Klingström. Licensierad under Public Domain via Wikimedia Commons.

Katthult var inspelningsplats för de flesta av de utomhusscener som spelades in om Emil mellan 1971 och 1973. Resultatet blev tre filmer och ett antal fristående tv-avsnitt som har sänts i ett antal länder över hela världen.

I Katthult kan man gå runt bland byggnaderna och känna igen sig i både atmosfär och detaljer från Emils filmer.

Huvudbyggnaden i Katthult, med flaggstången där Ida hissades upp är ett av Sveriges mest fotograferade hus.

Snickerboa är något av hjärtat i Katthult. Här kan man gå in och hitta bl.a. Emils trägubbar och spisen där Emil gömde sin matlåda vilket gjorde att han klarade sig ganska bra trots att han ibland var inlåst i långa dagar.

Texten är hämtad från Katthults webbplats