Kastlösa kyrka

Kastlösa kyrka
Kastlösa kyrka
Waldemar Lorentzons fresk
Waldemar Lorentzons fresk
Kastlösa kyrka
Kastlösa kyrka

Kastlösa kyrka är allra mest känd för sin monumentala fresk, men kyrkorummet är intressant även arkitektoniskt. Kyrkan byggdes om i början av 1950-talet och interiören förvandlades då, från att ha varit ett traditionellt nyklassicistiskt stort rum, till en treskeppig basilika. Två rader med pelarkolonner i öländsk kalksten delar upp kyrkan i tre längsgående skepp, som ger rummet harmoniska proportioner.

När Kastlösa kyrka återinvigdes av biskop Elis Malmström på Kyndelsmässodagen den 7 februari 1954 var det mycket som förändrats. Innertaket, som varit välvt, hade blivit plant med synliga bjälkar, Korfönstren, där församlingsbor och präster hade kunnat se bilarna rusa förbi alldeles utanför, hade murats igen för att ge plats åt den stora altarfresken.

De nya inslagen av ölandssten i Kastlösa kyrka är påfallande; titta gärna på hur fint öländska stenhuggare på Ölands Sandviks bruk bearbetat stenen i predikstolen med de fyra evangelisterna, kolonnerna, altaret, altarringen, de väggfästa bänkarna i sidokeppen, sockeln till dopfunten från 1200-talet och de polerade golven.

Kastlösa kyrka, som uppfördes 1855, ersatte en medeltida kyrka som låg söder om den nuvarande. Kyrkan har fortfarande kvar sin nyklassicistiska exteriör.

Texten är hämtad från en informationstavla i kyrkan.

Svenska Kyrkan på Öland