Kanalmuséet Skantzen

375677_10151617471244303_295530603_n
Kanalmuséet i Hallstahammar – namnet kommer från muséets nära samarbete med Strömsholms Kanal – finns inom samma område inrymt I samma byggnader som hörde till och var del av
Kanalbolagets administrativa centrum. Det uppfördes på 1700-talet. Sommartid åker fritidsbåtar fortfarande uppför och nedför kanalen, en vattenväg som inte har sitt motstycke i skönhet från svunna tider.

Strömsholm Kanal har varit den näst viktigaste farleden I Sveriges historia, efter Göta Kanal. Totalt 26 slussar med en sammanlagd höjdskillnad från Mälaren till Smedjebacken på 100 meter, har hjälpt båtar att ta sig uppåt eller nedåt längs den 100 kilometer långa sträckan. Endast i Hallstahammar, är höjdskillnaden 40 meter. Kanalen byggdes 1777-1795, för att underlätta transporter av främst järn från Bergslagen till Mälaren och vidare till Stockholm. Endast 10 kilometer av kanalen behövde grävas för hand. Under åren 1842-1860, restaurerades kanalen och flera slussar byggdes om. Trafiken upphörde omkring 1950. Kanalen återinvigdes som turistled 1970.

Kanalbolagets kontor och kontor för Svedvi Berg hembygdsförening. Huset innehåller en samling bilder/foton samt dokument som visat kanalens utveckling från byggnationen på 1700-talet och fram till idag. Här finns möblerna kvar från kanaltrafikens tid, och ett gammalt engelskt kassaskåp, bilder, gamla dokument och skrifter. Här finns även en slussmodell I skala 1:20 föreställande Strömsholms sluss. Det finns även en bänk med blindskrift som beskriver kanalen.

Det tidigare värdshuset är inrett med en arbetarbostad, (rum och kök) från tiden runt sekelskiftet. Ett rum från samma period är inrett som skolsal med undervisningsmaterial och ytterligare ett rum inrett som ett värdshusrum från samma tid. Ett rum visar träarbeten, väv- och handarbetstillbehör. Ett rum visar fotograf Maja Ramstens bilder och utrustning.

Före detta arbetsbod, lager och sädesmagasin, innehöll tidigare verktyg och utrustning för sluss- och slussportstillverkning, och redskap från kanalbygget, samt instrument och föremål för vardagsbruk. Utrustningen har numera flyttats till en annan byggnad på området. En modell i skala 1:50 av Skantzens sluss ger besökare en känsla av hur det kan vara att passera genom slussarna.

Guidning ons-sön 12-17, kaffe servering tis-sön 12-17 under sommaren, och på begäran
övriga tider under året.

Kanalmuséet Skantzen – Svedvi-Berg Hembygdsförening, Skantzgatan 11, 73040Hallstahammar
Tel: 0220-17409, Mailadress: info@svedviberg.se
Webbplats