Kalmar domkyrka

Kyrkan ritades av en av 1600-talets främsta arkitekter Nicodemus Tessin. Den är en av norra Europas bäst bevarade barockkyrkor med förebilder i Italien och Frankrike. Byggnadsarbetet påbörjades 1660 men drabbades av ständiga förseningar på grund av krig och resursbrist. Först 1703 kunde arbetet slutföras. Förebilderna i Rom och Paris bär en kupol över korsmitten men någon kupol har aldrig funnits på denna byggnad. Diskussionen om kupol har dock varit livlig ända in på 1900-talet. Kyrkan har ett magnifikt kyrkorum med en takhöjd i kyrkans mitt av 23 meter.

Källa: Wikipedia

Kalmar Domkyrka