Kalklinbanan Forsby-Köping

Kalklinbanan Foto: Tompen0000
Kalklinbanan Foto: Tompen0000

Kalklinbanan Forsby-Köping är den sista återstående, fullt körbara linbanan i sitt slag. Den är inte heller äldre än att det finns veteraner som var med vid bygget 1939-41. Ttidigare linbanearbetare hjälper fortfarande till med körningar och underhåll, bland annat under Kalklinbanans Vecka varje år.
Linbanan har hittills fraktat 25 miljoner ton kalksten de 42 kilometrarna från kalkbrottet i Forsby i Södermanland till Nordkalks industrier i Köping i Västmanland. Under bostadsbyggandets mest intensiva tid, miljonprogrammet, arbetade över 40 personer i skift för att hålla linbanan igång dygnet runt. År 1967 slog transporterna rekord – under det året fraktade banan 600 000 ton kalksten.

Texten kommer från den officiella webbplatsen

Wikipedia