Jussi Björlingmuseet

Jussi Björling

Välkommen till Jussi Björlingmuseet i Borlänge, som invigdes den 22 oktober 1994 i samband med Jussi Björling Tenor Competition. Museet är inrymt i ett hus från 1920-talet, ursprungligen en läkarvilla, och ligger några hundra meter från den plats där Jussi Björling föddes 1911.

Museiföremålen har hopsamlats från många olika håll, men till stor del är de deponerade av Jussi Björlings familj, av Stiftelsen Jussi Björlinggården, som hade hand om det tidigare Björlingmuseet på Tunabygdens Gammelgård, och av Kungl. Operan i Stockholm.

Utanför museet uppställdes i augusti 1996 en byst av Jussi Björling, som utförts av Emil Näsvall. Repliker av denna byst finns på Operan i Stockholm och Metropolitanoperan i New York.

Webbplats