Järsbergsstenen

Järsbergsstenen 2.JPG
Järsbergsstenen 2” av D.O.G.A.Eget arbete. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Stenen hör till de mer gåtfulla och dess inskrift är inte otvetydigt tolkad. Vissa hävdar att ristaren genom ordet eril identifierar sig som en av herulerna, medan andra tolkare betvivlar detta. Det är möjligt att stenens topp är avbruten, vilket skulle betyda att ordet erilen kanske har en annan lydelse. Den dateras till 500-talet och är ristad med den äldre futharken.

Läs mer om Järsbergsstenen på Wikipedia