Jädraås

Vid museijärnvägen finns både äldre fordon och byggnader bevarade från Dala-Ockelbo-Norrsundets Järnväg. Byggnaderna där är uppförda under åren 1885-95. Hyttan och lancashiresmedjan ligger båda två utefter Jädraån. Efter nedläggningen 1942 lämnades byggnaderna att förfalla, men räddades i sista stund. Fortfarande pågår arbetet med att restaurera smedjan.

Villa område i Jädraås ritat av Ralph Erskine - nyfunkis före sin tid
Skogsarbetarbyn ritades av den välkända arkitekten Ralph Erskine. Han ritade moderna bostäder som väckte förundran på på sin tid och som fortfarande lockar nya husägare med sin ovanliga arkitektur. De första husen byggdes och stod klara 1952. Det var just skogsarbetare som skulle bosätta sig i dessa hus som var arbetarbostäder av aldrig tidigare skådat slag. Erskine skapade miljöer som upplevs som spännande genom byggnadernas asymmetrier och motsatser.

Wikipedia
Mer info