Isala kungslada

Isala kings barn
Vid Isala lada uppehöll sig Gustav Vasa under vintern 1520 som flykting undan danskarna. När danska knektar sökte efter honom visste kronoskytten Sven Elofsson och dennes hustru på råd och behandlade den blivande kungen som dräng. Det berättas att fru i huset ”klappade” till ”drängen” över ryggen med bakspaden och hutade åt honom med orden: Vad står du och gapar efter på främmande, liksom du aldrig sett folk förr. Packa dig ut på logen och tröska!. Danskarna trodde inte att en bonde skulle våga behandla Gustav på ett sådant sätt och tog honom därför såsom dräng i stugan.
Intill ladan har en sten rests efter Gustav III:s besök vid ladan 1788.

Källa och mer info
Wikipedia