Huseby bruk

A water mill complex (149832306)
Bruket är ett av de äldsta i landet. På 1600-talet användes sjömalm från sjöarna i trakten för att tillverka kanoner åt kronan. Egendomen var huvudgård i friherreskapet Bergkvara och tillhörde senare, i omkring 100 år, grevarna Hamilton, innan den 1867 köptes av brukspatron Joseph Stephens. Tackjärn tillverkades för sista gången 1930, men gjuteriet var i drift in på 1950-talet. Slottet står orört sedan sista ägaren dog 1979

Källa: Wikipedia

Webbplats