Högakustenbron

Högakustenbron, hängbro över Ångermanälven mellan Kramfors och Härnösands kommuner, i Ådalen nära Ångermanälvens mynning vid Höga kusten. Brons fria spann är 1 210 meter och den är 17,8 meter bred. Den segelfria höjden är 40 meter och hela brons längd är 1 867 meter. Det är en vägbro för väg E4. Bron invigdes 1997, och det var vid byggandet av denna bro som begreppet pylon blev känt för allmänheten. Dessa pyloner på 182 meter var för övrigt Sveriges högsta byggnadsverk (TV-master oräknade) fram till att man byggde Öresundsbron.

Källa: Wikipedia

Högakustenbron