Hjälmare kanal

Hjelmarekanal July 2005 A
Kanalen byggdes under åren 1629-1639 och är därmed Sveriges äldsta byggda vattenväg.

Farledens totala längd är 13,7 km, varav 8,5 km är grävd kanal. Kanalen har nio slussar och en nivåskillnad på 22 m. Största längd och bredd för slussning är 30 x 7 m, största tillåtna djupgående är 1,95 m.

Vid Hjälmare Docka, kanalens torrdocka, finns ett kanalmuseum, gästhamn och kafé.

Källa och mer info