Hemsö fästning

Hemsö fästning är ett samlingsnamn på flera militära anläggningar på Hemsön, tillhörande dåvarande Kustartilleriet. Bland annat ingår två bergslogement – det lätta batteriet på Havstoudd samt tunga batteriet på Storåberget. Hemsö Fästning var en av Kalla krigets största försvarsanläggningar längs den norrländska kusten. Anläggningarna var topphemliga och Hemsön var under den här tiden förbjuden mark för utländska medborgare.

Källa: Wikipedia

Webbplats