Håverud

Akvedukten i Håverud färdigställdes år 1868 och är en kombination av en landsvägsbro, järnvägsbro och en akvedukt. 33 000 nitar användes och det sägs att inte någon har bytts sedan invigningen 1868. Kanalens övre del löper utmed en klipphylla och här korsas nu tre trafikleder – järnvägsbron, kanalen och landsvägsbron.

Wikipedia

Dalslands kanal

Aquaduct