Hässleholms Museum

Hässleholms Museum skildrar Hässleholms historia som transportknutpunkt och garnisonsort.
Museet drivs av fyra fristående föreningar med anknytning till militär, transport och hembygd.

Hässleholms Museum öppnade 2002 för att skapa utrymme för de militära museer som fanns i den tidigare garnisonen. Med kommunens hjälp erhölls en f.d. industrilokal omfattande ca 6 000 kvm varav ca 4 000 kommer att utnyttjas för utställningar.

De militära samlingarna omfattar landets största utställning av svenska militära band- och hjulfordon. Förutom de militära samlingarna kommer även Hässleholms roll som kommunikationsknutpunkt att visas. Därutöver visas en samling hästfordon bla från Hovdala slott.

Webbplats