Hällristningar vid Nämforsen

Nämforsen-Petroglyphs
Hällristningsområdet är ett av norra Europas största, på öarna i forsen finns minst 1400 figurer inhuggna i klipporna. Vanligast är älg, men lax, fågel, hund, människor, skepp, solhjul, fotsulor och skålgropar förekommer också. Motiven bekräftar att ett fångst- och jägarfolk levt här. På södra älvstranden har arkeologerna hitttat en av Norrlands fyndrikaste boplatser, med fynd som pilspetsar, knivar av järn och skrapor av skiffer och kvarts. Hällristningarna är daterade till yngre stenålder och äldre bronsålder. Fynden visar att boplatsen använts under en lång tid, från stenålder till järnålder.

Wikipedia
Nämforsen