Hagbards galge

Hagbards Galge 03.jpg
Hagbards Galge 03” av SirAclausEget arbete. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Hagbards Galge 02.jpg
Hagbards Galge 02” av SirAclausEget arbete. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Fornlämningen består av totalt fyra bautastenar, i par om två, varav det är de två närmast vägen som kallas Hagbards galge. På stenarna finns olika ristningar, dels så kallade solristningar, upptäckta på 1700-talet, dels skepp som upptäckts i modern tid.

Läs mer om Hagbards galge på Wikipedia