Gunnebo slott

Det nuvarande Gunnebo slott uppfördes av den förmögne köpmannen John Hall d.ä., som 1778 köpte hemmanet Gunnebo av packhusinspektör Joakim af Ditmer. Han lär under årens lopp, ända till sin död 1802, ha lagt ut 3,8 miljoner riksdaler silvermynt på egendomen för att där låta bygga ett sommarhus värdigt en av landets rikaste män. Slottet består av en huvudbyggnad i trä på 900m2 samt en av Sveriges förnämsta och bäst bevarade parkanläggningar från denna tid.

Källa: Wikipedia
Gunnebo Slottet

Webbplats