Gudmundstjärn

Sågen på Gudmundstjärn.jpg
Sågen på Gudmundstjärn” av BlajoEget arbete. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Den gamla gården Gudmundstjärn är från slutet av 1700-talet. Här hittar du ett 20-tal byggnader som bildar ett riksintressant byggnadsminne med bland annat mangårdsbyggnader, bagarstuga, ladugård, stall, smedja, bastu, mangelbod, kvarn, såg och spånhyvel. Gårdarna omgärdas av ett äldre odlingslandskap med ängs- och hagmarker.

Källa och mer info
Webbplats