Gröntjärn

Grontjarn 04

Vattenståndet i den turkosfärgade källan Gröntjärn varierar med upp till 13 m, trots avsaknad av synliga till- och utlopp. Till skillnad från tillrinnande vatten i bäckar, är grundvattnet fritt från partiklar. Färgen påverkas av sjöbottnen och himlen ovanför. Gröntjärnsområdet är 154 ha stort och skyddat som naturreservat av länsstyrelsen sedan 1978.

Wikipedia
SGU