Grimskärs skans

Grimskär
Grimskär

Grimskär
Grimskär

Namnet Grimskär är känt ända sedan 1534 och lär syfta på att det då fanns en grima – ett grinande huvud på en stolpe – uppsatt på skäret där Grimskärs skans första permanenta befästning uppfördes år 1623. Den sista fyren slocknade på Grimskär år 1941 då den ersattes av en ny placerad i havet vid Skansgrundet. Istället byggdes en topphemlig gastät minstation för 12 man på ön som bemannades av Minspärrtropp Kalmar som tjänstgjorde här till 1988.

Byggnadsminne sedan 1935.

SFV har mer info