Grekiska Templet i Söderfors

Ekotemplet Söderfors.jpg
Ekotemplet Söderfors” av Rosa SinensisEget arbete. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

År 1795 uppfördes efter förebild av Theseustemplet i Aten det grekiska tempel som fortfarande ger parken dess särprägel. Om någon arkitekt var inblandad i byggandet är inte känt. Templet stod färdigt år 1797.

Texten är hämtad från Wikipedia

Tierps kommuns sida om Söderfors bruk