Granuddens skvaltkvarn

En av få kvarvarande skvaltor
Granuddens skvaltkvarn ligger vid vägen till Kvikkjokk, intill sjön Skalkas norra strand. På andra sidan anar man gårdarna i själva Granudden. Där bodde kvarnmästare Johan Erik Israel Granberg som ristade sina initialer JE i skvaltans vägg 1898.
Granuddens skvaltkvarn byggdes vid mitten av 1800-talet och användes fram till andra världskriget. Den restaurerades grundligt 1981, av Granuddsbor bland andra. Den senaste renoveringen avslutades 2006.
Förr hade alla byar skvaltor där bönderna malde sitt mjöl. Idag är Granuddens skvaltkvarn en av få skvaltor som brukas i Norrbotten. Vid speciella tillfällen mal man i kvarnen men du kan när som helst besöka den. Dörren är alltid öppen.

Källa och mer info
SFV