Gråmanstorps kyrka

Gråmanstorps kyrka Foto: Ulf Klingström
Gråmanstorps kyrka Foto: Ulf Klingström

Kyrkobyggnaden uppfördes av cisterciensermunkar från Herrevads kloster i samarbete med byggare från domkyrkobygget i Lund. Omkring 1160 färdigställdes kyrkan som helgades åt jungfru Maria. Under 1400-talet tillkom det kraftiga kyrktornet i väster. Under samma århundrade försågs kyrkans innertak med kryssvalv. En medeltida upphängningsanordning för kyrkklockorna finns i det låga tornet. Vapenhuset byggdes till på 1800-talet.

Text från Wikipedia
Artikel i HD