Gotska Sandön

Gotska sandön Gotska sandön

Gotska Sandön är det ensamma landet i havet, Sveriges och Östersjöns mest isolerade ö. Svårtillgänglig, ödslig och karg, men samtidigt sällsamt vacker med milsvida sandstränder, djupa tallskogar och omgiven av fria horisonter är Sandön en unik plats, som i sekler fascinerat besökare. Sevärdheter: De ödsliga sandstränderna, det särpräglade dynlandskapet med tallskog, den rika floran, flyttfågelsträcket, de märkliga skalbaggarna samt öns intressanta kulturbyggnader.

Från Naturvårdsverket