Göteborgs botaniska trädgård

Botaniska Trädgård Japanese Garden Waterfall
Är med sina 175 hektar är en av Europas största i sitt slag. Den odlade delen upptar ungefär 40 hektar och rymmer cirka 16.000 arter och kulturformer. Göteborgs botaniska trädgård har fått flera priser genom åren och är ett av de största besöksmålen i Västra Götaland. Botaniskas Växthus rymmer 4 000 olika växtarter, bland annat Sveriges största samling av tropiska orkidéer, köttätande växter och det sällsynta påsköträdet som är utdött i sin naturliga miljö. I Växthusen ordnas varje år en rad utställningar.

Webbplats