Garnisonsmuseet

Garnisonsmuseet på Axevalla hed hör till ett av de äldst militära förbandsmuseerna för Sveriges landskapsregemente. Museet startade sin verksamhet under senare delen av 1800-talet då Skaraborgs regemente som infanteriförband var förlagt på Axevalla hed. Museet beskriver den militära verksamheten och hur den på olika sätt påverkat bygden och staden. På museet hittar Du historien mm om Skaraborgs- och Västgöta regemente, Trängregementet, Pansartruppskolan, Underhållsskolan samt Västra militärområdesstaben mm.

Sommaren 2013 endast öppet för förbeställda grupper, allmänt öppethållande kommer inte förrän 2014.

Webbplats