Gamla Uppsala

Gamla Uppsala fornlämningsområde är den samlade benämningen på de monumentala storhögar, gravfält och andra lämningar som finns vid Gamla Uppsala. Totalt anses området ha innehållit 2000 – 3000 gravar. Historien om högarna i Uppsala sträcker sig ända till vår tideräknings början. Det var här som de mäktiga kungshögarna uppfördes som symbol över gudomlighet och makt.

Källa: Wikipedia
Webbplats

Uppsala Högar
Uppsala högar