Frösö kyrka

Frösö kyrka 070512
Kyrkan uppfördes under 1200-talet och byggdes om på 1700-talet. Tornet raserades delvis och nederdelen utgör idag kyrkans vapenhus. 1898 försökte man löda fast en åskledare på taket och då utbröt en svår brand. Föga mer än murarna återstod. Inventarierna kunde man rädda. Kyrkan återuppfördes delvis till sitt forna utseende. Tonsättaren Wilhelm Peterson-Berger ligger begravd vid kyrkan.

Wikipedia