Fröå Gruva

1744 så hittade sovrerskan Anna Larsdotter från Björnänge, koppar på Fröå. Detta ledde till att Gruvbolaget 1744 startade brytning i Fröå. Fröå Gruva är en kombination av flera anläggningar och torp,
en unik miljö med gruvor, varphögar, odlingslotter och betesmarker.

Gruvbyn ligger ljuvligt vackert vid Åreskutans östra sida.
Stigarna är många, varphögarna intressanta med kopparblänk här och där.

Webbplats